"Llegir és anar girant un objecte davant la mirada de la imaginació"